Què fem? Imprimeix

La finalitat bàsica del GREC és agrupar a tots els socis de l'AEEC, que voluntàriament ho desitgin i que es trobin interessats per l'activitat espeleològica en qualsevulla de les seves facetes.

De manera genèrica, l'objectiu del GREC és la pràctica i difusió de l'espeleologia en totes les seves vessants.